Viktigt med en korrekt fungerande skorsten

Skorstenen är en väldigt viktigt del av ett hus. Oavsett om man planerar att bygga nytt eller bara vill hålla sitt hus i gott skick är det bra att veta vad som gäller med detta.

Något som många nog aldrig tänkt på är att skorstenens höjd och placering är väldigt noga planerat vid ett husbygge. Höjden på skorstenen är bland annat viktig för att föra bort rök, men det är även en del i de termiska drivkrafter som sätter förutsättningarna för en god förbränning. Skorstenshöjden kan även göra ett hem mer brandsäkert vid soteld och genom att försvåra gnistor att flyga ut i närliggande delar av byggnaden.

Att minimera risken för soteld är också varför det är så viktigt att en skorsten sotas och inspekteras med jämna mellanrum. Vid sotning avlägsnas beläggningar på insidan av röret som annars kan ge upphov till soteld. Det är upp till varje kommun att bestämma hur regelbundet det ska sotas i husen och även priset för detta. För att säkert komma åt detta finns det också en rad olika krav på taksäkerheten.

Men det är inte bara själva rökkanalerna som kan behöva åtgärdas. I vissa fall sitter problemet i själva murbruket runtikring. För att få bukt med dessa problem är det bäst att kontakta en murare som har erfarenheter av dessa typ av arbeten. Murade skorstenar är bland de vanligaste i Sverige, men har man en tillverkad av exempelvis plåt behöver man självfallet kontakta en som kan reparera just den sorten istället.

Reparation av skorsten är inget man bör ta sig an själv utan de rätta kunskaperna och kvalifikationerna. Kommuner ställer höga krav på skorstener av goda anledningar: att minimera riskerna för brand i samhällen. Genom att överlåta arbetet till en ykeskunnig gör man inte bara sitt hem utan även grannarnas hem säkrare.