Tips kring varmvattenberedaren

Varmt vatten till kök och badrum är ju något vi alla måste ha. Att välja en varmvattenberedare är ett viktigt val då den man i slutändan väljer kan göra mycket för energiförbrukningen. Överskattar man sina behov kan man till exempel betala mer än vad man faktiskt behöver.

En sak som kan vara viktigt att veta i förväg är vilket pH-värde vattnet man får in genom ledningarna är. Är man kopplad till det kommunala vattensystemet bör det alltid gå att få kontakt med någon som kan informera en om detta. Det går naturligtvis att införskaffa utrustning för att mäta detta men bästa lösningen är att kontakta kommunen.

Anledningen till varför detta är viktigt till att börja med är att insidan av en varmvattenberedare kan vara täckt av olika material, som koppar, rostfritt stål eller emalj. Rostfritt stål eller emalj är då att föredra om man har vatten med ett lågt pH-värde, och koppar gör sig bättre när vattnet har högt pH-värde.

Storleken på varmvattenberedaren är också viktigt att tänka på. Det sista man vill är att varmvattnet tar slut innan alla i hushållet tagit en dusch. Man brukar säga att en beredare på 200 liter räcker bra för ett fyrapersonershushåll. Den kan till och med ha utrymme nog för även ett eller annat bad. Har man dock ett extra vattenbehov i form av ett bubbelbad eller liknande kan det vara värt att uppgradera till 300 liter.

Installation av varmvattenberedare bör göras av någon yrkeskunnig. Har man inte själv expertis i detta område är det alltid bättre att anlita hjälp. Det är viktigt att det görs helt rätt om man vill få full effekt från beredaren. Sedan går det ju även att få ned priset på installationen genom att nyttja ROT-avdraget. Idag så kan man få upp till 25 000:- och 30% på arbetskostnaden. Har du fyllt 65 år så har man möjlighet till att nyttja upp till 50 000:- me forfarande 30% av arbetskostnaden.

Efter en installation är det viktigt att hålla temperaturen på en säker nivå. Det kan kanske vara frestande att sänka temperaturen något för att dra ned energikostnaden något. Men håller man inte vattnet i minst 60 grader riskerar man att bakterier börjar frodas där. I värsta fall kan detta leda till att legionärssjuka sprids.