Säkra upp ditt hem med brandsläckare

En brandsläckare är en billig livförsäkring och kan dessutom vara det som avgör om räddningstjänsten kan rädda ditt hem. En brand kan ta sig och sprida sig oerhört fort, så det är mycket viktigt att kunna reagera fort. De vanligaste brandriskerna är elbränder och glömda stearinljus.

Många av de bränderna går att släcka själv om du är snabb nog. Har du inte redan en brandsläckare så passa på och beställ online nästa gång du handlar.

Använd aldrig vatten vid el- eller spisbränder

Fett som brinner får du aldrig släcka med vatten för det leder till ett explosivt brandförlopp och dessutom är många spisar elektriska. Brinner det i eller på något som är strömförande riskerar du att få ström genom kroppen eller orsaka kortslutningar som innebär ytterligare brandfara.

Men nu för tiden är de flesta brandsläckare för hemmabruk anpassade för att kunna släcka både elektriska och kemiska bränder.

Eld behöver luft för att brinna

En form av brandsläckare som du alltid bör ha i närheten är en enkel brandfilt. En brandfilt lägger du helt enkelt på det som brinner, vilket stryper lufttillförseln. Då kväver du snabbt elden, men du behöver kontrollera så det inte pyr någonstans eftersom elden tå kan ta sig igen.