Översvämning i källaren

Regn är sällan ett problem för husägare, men kraftigt regn under längre tid kan ställa till med en del besvär. Ett av de värsta resultaten är en översvämning, och har man ett källarplan är det ju här detta kommer att ske. Här tittar vi på vad man kan göra för att förhindra översvämningar, men också vad man gör om man drabbas av en.

Förebyggande åtgärder

  • Svaga punkter i hemmet som kan öka risken för översvämning inkluderar avrinning från marken, takavloppet, avloppsinstallationen och husets dräneringssystem.
  • Misstänker man att det finns risker för översvämning genom VA-nätet bör man till att börja med undvika att förvara fuktkänsliga saker i källaren. Det kan också vara smart att installera en backventil eller liknande för att minska risken.
  • Har man upprepade gånger fått översvämning genom VA-nätet, bör man kontakta kommunen och begära en ombyggnad av de kommunala ledningarna. Se till att dokumentera de brister som upptäckts vid tidigare översvärmningar.

Åtgärder vid översvämningar

  • Bröja allltid med att bryta strömmen så inte vattnet blir strömförande. 
  • För att avlägnsa vattnet är det bäst att avända sig av en dränkbar pump som snabbt tömmer källaren. Har man inte tillgång till en kan man få hjälp med länspumpning från Räddningstjänsten.
  • Inkluderar översvämningen avloppsvatten är det väldigt viktigt att vara noga med hygienen efter kontakt med detta.
  • Anmäl eventuella skador till både försäkringsbolaget och VA-bolaget. Dessa skador bör också fotograferas. Allt som blivit förstört bör behållas tills försäkringsbolaget har haft möjlighet att göra besök och bekräftat exakt vad som blivit förstört.
  • Om översvämningen har skett på grund av att VA-bolagets ledningar inte kunnat hanterat det de lagligt sett skulle, ska man begära ersättning för självriskt och allt annat som inte försäkringsbolaget ger ersättning för.