Effektivisera användandet av energin i hemmet

Det finns många sätt att effektivisera energianvändningen i hemmet och därmed spara pengar. Byt till energieffektiva lampor och elektronisk utrustning eftersom de har lägre energiförbrukning än sina mindre energieffektiva motsvarigheter.

Det finns företag som kan hjälpa dig att ställa om, lägg din beställning på nätet om du tror att du behöver vägledning i det här.

Använd förnybar el som solenergi eller vindenergi för att minska sin beroende av fossil energi. Reglera temperaturen genom att ställa in termostaten på en lägre temperatur under vinterhalvåret och högre temperatur under sommarhalvåret och dra ned persienner och gardiner på sommaren. Detta för att hålla ute solvärmen och på vintern för att hålla inne värmen.

Det här kan du göra i hemmet

När det är dags att byta ut gamla vitvaror kan det vara en bra idé att välja energieffektiva modeller. Det här gäller eftersom de har lägre energiförbrukning än äldre modeller. Sänk din vattenförbrukning genom att använda lågt flöde vid duschar och dessutom bad.

Reparera läckande kranar och använda ett lås för kranens flöde. Genom att välja energieffektiva produkter och anpassa din energianvändning kan du göra betydande besparingar på elräkningen och samtidigt bidra till att minska din miljöpåverkan.