Diken på tomtmarken

Det är inte ovanligt att större markområden som ägs av privatpersoner eller företag inkluderar ett eller annat dike. Man kanske inte tänker så mycket på dessa och låter dem bara vara. Men ett dike räknas faktiskt som vattenläggningar och som markägare är man skyldig att underhålla dessa.

Underhåll av diken brukar ofta kallas för rensning och det är något man gör för att se till att dikets djup och läge inte förändras. Man rensar de alltså ned till sitt ursprungliga djup och läge när man utför underhållet. Att gräva diket antingen djupare eller bredare är något som betraktas som markavvattning och därför något man behöver tillstånd. En del län har till och med förbud mot markavvattning, vilket betyder att man även behöver dispens för att få göra det. Om inget underhåll har gjorts på väldigt lång tid kan det vara fallet att ett nytt naturtillstånd har uppstått och att då rensa till det ursprungliga djupet kan även det räknas som markavvattning.

Det kan även krävas speciell dispens beroende på andra faktorer. Om diket är ett biotropskyddat område, om det finns hotade djur eller växter i diket eller om platsen omfattas av ett naturskydd, som ett naturreservat eller om Natura-2000-bestämmelser finns för området. Allt detta behöver man veta innan man vidtar åtgärder.

Rensning av diken är något som kräver rätt utrustning. Något som kan använda sig av en planeringsskopa eller liknande är att föredra. Men beroende på omständigheterna kan annan utrustning också utföra jobbet. Jobbet bör självklart utföras av någon med erfarenhet av att rensa diken. Saknar man denna erfarenhet behöver man anlita någon som kan göra det åt en.