Brandsäkra hemmet

Det är väldigt viktigt att känna sig säker i sitt eget hem. Mest troligt är det den viktigaste platsen många har i sitt liv. Samtidigt är det värt att tänka på att detta även är den vanligaste brandplatsen i samhället.

Statistiken säger att en brand i en bostad är dubbelt så vanlig som bränder i alla andra typer av byggnader tillsammans. Detta gör det väldigt viktigt att tänka på hur vi förebygger bränder och hur vi är förberedd för dem om de skulle inträffa.

Brandvarnaren är ju den första försvarslinjen för upptäcka en brand. Rekommendationen är att ha en per rum, utom i köket och badrummet, men minst en per våningsplan och aldrig mer än 12 meter från en annan brandvarnare. Håller man dock regelbundet vissa dörrar stängda, som till exempel sovrumsdörren, behövs det finnas en brandvarnare på vardera sida om dörren.

Där efter bör man ha tillgång till en brandsläckare i hemmet också för att få bukt med mindre bränder när de först uppstår. Dessa finns att köpa i ett par olika varianter och i klasserna A-, B-, C- och F-släckmedel. För hemmet räcker det med en A-släckare då de andra typerna är till för att hantera värre typer av bränder.

Som ett komplement till brandsläckaren kan man också se till att ha en brandfilt till hands. Detta är en filt som består av en eller två lager glasfiberduk och är designad för att släppa igenom minimalt med brännbara gaser. En brandfilt använder man för att antingen släcka mindre bränder eller minska spridningen av en brand.

Ett av de vanligaste områdena för bränder i hemmet är så klart spisen. En spisplatta som lämnats på har varit orsaken till många olycksbränder landet över och för att inte drabbas av detta bör man ha som regel att inte lämna köket när något står på spisen och kokar. Då detta kanske är svårt att hålla sig till varenda gång har man istället alternativet att sätta in en spisvakt som har möjlighet att upptäcka eventuella brandrisker och då bryta strömförsörjningen till spisen.