Att välja golvvärme

Uppvärmning via golv ger en behagligare värme och du kan även många gånger sänka temperaturen ett par grader och på så vis spara uppvärmningskostnaden något.

Det finns olika typer av golvvärme, vattenburen, elburen och luftburen värme. Att bestämma vilken du ska välja, beror på vilken typ av uppvärmning du har idag. Det vattenburna lämpar sig väl för integrering i ett system med radiatorer och värms av varmt vatten. Det elektriska passar den lilla ytan och dig som redan har eluppvärmning. Luftburet används främst i nybyggnationer.

Luftburen

Den luftburna värmen består av kanaler i golvet där uppvärmd luft cirkulerar. Denna form används främst i kombination med en frånluftspump. Fördelarna med denna form är givetvis mindre uppvärmningskostnader och risken för skador där hela golv behöver brytas upp är mycket små.

Elektrisk

Elektrisk golvvärme bygger minst på höjden och kan läggas utan att höja golvet nämnvärt. Det finns varianter som kan gjutas in i golv och passar i tex garage och uterum. En del slingor läggs som stora ark på golvet eller som en matta och är billiga vid inköp. Denna metod räknas som direktverkande el och installationen kräver fackman och behörig elektriker. Dock finns det undantag även här. Kontrollera detta i din fackhandel eller hos elektriker innan installation.

Vatten

Idag så kan nästintill vem som helst installera golvvärme med vatten. Vattenburen golvvärme kopplas oftast till din befintliga uppvärmningssystem och kräver en shunt om du blandar radiatorer och golvärme i samma system. Detta eftersom temperaturen i golvet måste blandas med svalare vatten för att inte bli för varmt. Den vattenburna golvvärmen finns i lite olika utföranden beroende på vart du ska sätta den.