Att bygga för framtiden

Vi har byggt mycket och vi kommer fortsättningsvis att bygga för att kunna bo och leva. Vi bygger våra egna hem och det byggs fastigheter så att vi ska kunna arbeta någonstans men också handla och ha det trevligt i restauranger med mera.

Att bygga för framtiden innebär att vi måste bygga mer hållbart och tänka på hur vi använder de material som vi använder oss av. På sajten Informationscentrum för hållbart byggande så får man mycket information om just detta. Det är Svensk Byggtjänst tillsammans med ett par andra aktörer på marknaden som fått uppdraget av Boverket att sprida kunskap om hållbart byggande.

Att bygga hållbart bör vara lönande på många sätt, om inte för framtiden. Vi kan inte slösa på alla de resurser som finns utan vi måste tänka oss för när vi bygger. Genom att tänka igenom när det planeras för ett bygge, litet som stort så kan vi hjälpas åt att bygga smartare och bygga för framtiden.

Att lära sig om hållbarhet och hur vi ska förbättra våra rutiner kring hur vi bygger är viktigt. Allt från hållbarhet till hur miljön påverkas av det vi bygger. Vad väljer vi för material när vi bygger, finns det andra typer av material som är bättre för miljön. Hur energieffektivt kan man bygga idag är också en viktig fråga.